Yurtdışı Askerlik İşlemleri

​​Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız için askerlik işlemleri hakkında belli başlı yasal haklar bulunmaktadır. Ülkemizde zorunlu askerlik kanunları yer aldığından 20 ve 45 yaş arasında her erkeğin askerlik yapması vatani bir görev olarak kabul edilmiştir. Ancak yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın çalıştığı işlerde herhangi bir problem olmaması, oturma ya da çalışma izinlerinin zarar görmemesi için yurt dışındaki vatandaşlarımıza belirli ayrıcalıklar tanınmıştır.

Bunlardan ilki erteleme hakkıdır. Erteleme hakkı yurtiçinde yaşayan vatandaşlarımızın da belli şartları taşıdığında yararlanabildiği bir haktır. Ancak şartları ve içeriği yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız için farklıdır. Herhangi bir işte çalışan, işletme sahibi olan, meslek ya da sanat icra eden vatandaşlarımıza erteleme hakkı tanınmaktadır. Bir diğer hakları ise dövizle askerlik yapma hakkıdır.

Askerlik her ülkede zorunlu olmadığı için bazı ülkeler askerlik konusunda kolaylık ya da ayrıcalık göstermemektedir. Bundan dolayı yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız kurdukları düzenin devamı ve yaşadıkları ülkenin kendilerine vermiş olduğu haklarda herhangi bir kayıp yaşamamaları için askerlik görevlerinden belli miktarda döviz ile muaf tutulabilmektedir.

Tüm bu işlemlerin takibi ve doğru şekilde yürütülmesi için firmamız yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza danışmanlık ve vekaleten iişlemlerin yürütülmesi konularında hizmet vermekteyiz. Her ülkenin mevzuatı ve kanunları farklı olduğu için bu işlemler bazen uğraştırıcı ve can sıkıcı olabilmektedir. Bu nedenle bizler yaşadığınız ülkedeki kanunlara ve mevzuatlara hakim uzmanlarımız tarafından işlemlerinizi profesyonel bir şekilde yürütmekte ve sonuçlandırmaktayız.