Vatandaşlık İşlemleri Başvurusu

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı alabilmenin iki yolu vardır. Bunlardan ilki doğumla kazanılan vatandaşlık, diğeri ise sonradan kazanılan vatandaşlıktır. Vatandaşlık işlemleri ülkeden ülkeye farklılık gösterse de uluslararası anlaşmalardan doğan belirli kanunlar ile kolaylık veya standart getirilmiştir. Vatandaşlık işlemleri son derece uzun sürebilen ve bilgi ve uzmanlık isteyen bir süreçtir. Bu nedenle Türk vatandaşlığı almak isteyenlerin mutlaka bir kuruma vekalet vererek bu süreci yönetmeleri hem zaman hem de enerji tasarrufu açısından önemlidir. Konsolosluk Tercüme Bürosu olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına hak kazanmak isteyen kişilere danışmanlık ve vekaleten işlemlerin yürütülmesini sağlamaktayız.

Doğumla kazanılan vatandaşlık yolu ile çocuklarına Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı almak için Türkiye’de doğum yapması gerekmektedir. Bu durumdan farklı olarak eğer anne ya da baba Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise çocuk nerede doğarsa doğsun Türk vatandaşlığına sahip olur.

Sonradan kazanılan vatandaşlıkta ise yetkili makam kararı ile, evlat edinilme ile veya seçme hakkının kullanılması ile elde edilebilir. Yetkili makam kararı ile ya da evlat edinilme ile vatandaşlık hakkı kazanmanın oldukça teferruatlı ve ayrıntılı yolları vardır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan bir kişinin tüm bu süreçleri tek başına yürütmesi, ülkemizdeki bürokrasinin hali hazırda yavaş işlemesi ve özellikle vatandaşlık alma konusuna devlet yetkililerinin son derece özen göstermesi düşünüldüğünde imkansıza yakın bir durumdur. Çok vatandaşlık tescilini açıklamak gerekirse kişinin ana vatanı haricinde başka bir ülkeden aldığı vatandaşlık hakkını kendi ana vatanına bildirmesi ve kendi ülkesindeki belgelerde iki vatandaşlığa sahip olduğunun devlet tarafından tescillenmesi işlemidir.

Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı almak isteyen kişilerin bu işlemleri yürüten ve işlemler hakkında detaylı ve kapsamlı bilgi ve tecrübeye sahip kurumlara başvurmaları ve bu kurumlara vekalet vererek bu işlemlerin yürütülmesini talep etmeleri hem kendileri hem de talepleri için sağlıklısıdır.