Sözlü Tercüme

Tercüme hizmetinin iki ana grupta toplandığını daha önceki yazılarımızda belirtmiştik. Bu iki grup sözlü tercüme ve yazılı tercüme olarak ifade edilmiştir. Yazılı tercüme ile ilgili geniş ölçekli bilgi veren yazımıza göz atabilirsiniz. Bu yazımızda sözlü tercümeyi açıklayacağız. Sözlü tercüme isminden de anlaşılacağı üzere herhangi bir yazılı metine bağlı kalmaksızın spontane yapılan tercümelerdir. Sözlü tercümenin çeşitlerini sıralamak gerekirse bunlar; simultane tercüme, deşifre hizmeti, telekonferans tercümesi, fısıltı tercümesi, stenografi ve ardıl tercüme olarak sayılabilir.

Simultane çeviri hakkında tüm detayları ile bilgi verdiğimiz yazımız sitemizde mevcuttur. Deşifre hizmeti denilen tercümede ses kayıtları dinlenerek tercüme edilir ve istenildiği takdirde yazıya dökülür. Bu özellikle devlet kurumlarının sıklıkla kullandığı bir tercüme çeşididir. Telekonferans tercüme ise uzak mesafelerde bulunan ve farklı dilleri konuşan kişilerin belli bir amaca yönelik telekonferansla iletişime geçtiklerinde yapılan tercümedir. Karşıdaki kişi konuşurken aynı anda yanında yer aldığınız kişiye tercüme yapılmaktadır.

Fısıltı tercüme ise genellikle ardıl tercüme ve simultane tercüme ile oldukça benzer tercüme çeşididir. Simultane tercümede kulaklıkla yapıldığı için birbirlerine karıştırmak zordur. Ancak fısıltı tercüme ile ardıl tercüme birbirlerine çok karıştırılan tercümelerdendir. Fısıltı tercüme belli bir ortamda kişiye özel olarak yapılan tercümedir. Yani örneğin bir şirket toplantısında her kişinin kendi özel tercümanı vardır ve konuşma esnasında kulağına fısıldayarak konuşmaları tercüme eder. Bu fısıldamanın sebebi ortamda çok fazla kişi ve her kişinin tercümanı olduğu için ses kirliliği oluşmaması için yapılır ve bu tercüme çeşidinin adını da buradan alır.

Stenografi ise herhangi bir toplantı veya konferans sırasında yapılan konuşmaların aynı anda yazıya dökülmesi işlemidir. Uluslararası toplantılarda stenograflar konuşmacıların sözlerini yazıya döker ve bu dokümanlar tercümesi yapılarak tüm taraflara dağıtılır. Bir diğer sözlü tercüme çeşidi ise ardıl tercümedir. En sık karşılaştığımız tercüme çeşididir. Bu tercüme türünde konuşmacı sözlerini tamamlar ve sonra tercüman bu konuşmayı hedef dile tercüme eder. İhtiyacınız olan tercüme çeşidi hakkında bilgi almak ve tercüme hizmeti talep etmek için bizimle iletişime geçiniz.